Martin Vydra

Klavír vystudoval u Natalie Grohkovske, zpěv  na Pražské konzervatoři, později 2 roky na brněnské JAMU. Od dětství spolupracoval s Dětskou operou Praha, později s Pražským filharmonickým sborem. Účastnil se masterclass na Norské hudební akademii v Oslu a spolupracuje s německým cembalistou a tenoristou Johannesem Weissem. Na klavír doprovází Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka v Praze, na katedře tance hudební fakulty AMU v Praze a v tanečním souboru Pramínek při ZUŠ Černošice. Věnuje se také koncertní kariéře.

 Ve sboru Tutte Le Note působí od roku 2018 jako korepetitor, od ledna 2019 jako jeho umělecký vedoucí a sbormistr koncertního oddělení.

 

Ludmila Plzáková

Vystudovala zpěv na Pražské konzervatoři. Od dětství navštěvovala dětský pěvecký sbor na Praze-západ pod vedením Josefa Dražana, kde získala vztah ke sborovému zpěvu. Od roku 1993 je ředitelkou Základní umělecké školy Černošice, kde působí přes 30 let. Vyučuje zde hru na zobcovou flétnu, sólový zpěv a hudební nauku. 

Ve sboru Tutte Le Note působí od roku 2014, vede přípravku v Černošicích a je hlasovou poradkyní sboru.

Zora Strnadová 

Vystudovala obor hudební výchova – angličtina na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Oba tyto obory ji provází dodnes. Soukromě vyučuje angličtinu děti i dospělé. Při zkouškách i vystoupeních často doprovází zpěv dětí na kytaru.

Ve sboru Tutte Le Note působí od roku 2014, vede přípravky v Dobřichovicích a Řevnicích.