Martin Vydra

Klavír vystudoval u Natalie Grohkovske, zpěv  na Pražské konzervatoři, později 2 roky na brněnské JAMU. Od dětství spolupracoval s Dětskou operou Praha, později s Pražským filharmonickým sborem. Účastnil se masterclass na Norské hudební akademii v Oslu a spolupracuje s německým cembalistou a tenoristou Johannesem Weissem. Na klavír doprovází Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka v Praze, na katedře tance hudební fakulty AMU v Praze a v tanečním souboru Pramínek při ZUŠ Černošice. Věnuje se také koncertní kariéře.

Ve sboru Tutte Le Note působí od roku 2018 jako korepetitor, od ledna 2019 jako jeho umělecký vedoucí a sbormistr koncertního oddělení.

 

Ludmila Plzáková

Vystudovala zpěv na Pražské konzervatoři. Od dětství navštěvovala dětský pěvecký sbor na Praze-západ pod vedením Josefa Dražana, kde získala vztah ke sborovému zpěvu. Od roku 1993 je ředitelkou Základní umělecké školy Černošice, kde působí přes 30 let. Vyučuje zde hru na zobcovou flétnu, sólový zpěv a hudební nauku. 

Ve sboru Tutte Le Note působí od roku 2014, vede přípravku v Černošicích a je hlasovou poradkyní sboru.

Veronika Vršecká

Zpěvu se začala věnovat ve svých 11-ti letech na ZUŠ Klecany, později v Dětské opeře Praha v Národním divadle. S tímto souborem reprezentovala ČR v Německu, Francii a Japonsku na celosvětové výstavě EXPO 2005. Roku 2006 byla přijata na studium operního zpěvu na Pražskou konzervatoř. Pravidelně koncertovala v Itálii společně s Ludmilou Kromkovou. Po absolutoriu se zpěvu nepřestala věnovat a navštěvovala soukromé hodiny u Dany Burešové a Magdaleny Hájossyové. Účinkovala v Národním divadle Praha a také hostovala v plzeňském operním divadle J.K. Tyla nebo v Hudebním divadle Karlín. Pro rozšíření obzorů studovala muzikálový zpěv, rovněž na Pražské konzervatoři.

Ve sboru Tutte Le Note působí od podzimu 2019, je hlasovou poradkyní sboru.