Mgr. Jana Egemová

Po absolvování Střední pedagogické školy v Berouně, obor předškolní pedagogika, vystudovala obor český jazyk – hudební výchova pro II. a III. stupeň škol a také sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zpívala v dívčím sboru při SPgŠ v Berouně, Dívčím pěveckém sboru ČKD Tatra Smíchov a v pěveckém sboru PedF UK Iuventus Paedagogica pod vedením prof. Jiřího Koláře. Jako učitelka působila na I. a II. stupni základní školy, od roku 2000 učí na VOŠ, SOŠPg a Gymnáziu Evropská v Praze 6, kde od roku 2004 vede smíšený Pěvecký sbor Evropská. 

Ve sboru Tutte Le Note působí jako umělecká vedoucí a sbormistryně koncertního oddělení od února 2017. 

Ludmila Plzáková

Vystudovala zpěv na Pražské konzervatoři. Od dětství navštěvovala dětský pěvecký sbor na Praze-západ pod vedením Josefa Dražana, kde získala vztah ke sborovému zpěvu. Od roku 1993 je ředitelkou Základní umělecké školy Černošice, kde působí přes 30 let. Vyučuje zde hru na zobcovou flétnu, sólový zpěv a hudební nauku. 

Ve sboru Tutte Le Note působí od roku 2014, vede přípravku v Černošicích a je hlasovou poradkyní sboru.

Zora Strnadová 

Vystudovala obor hudební výchova – angličtina na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Oba tyto obory ji provází dodnes. Soukromě vyučuje angličtinu děti i dospělé. Při zkouškách i vystoupeních často doprovází zpěv dětí na kytaru. 

Ve sboru Tutte Le Note působí od roku 2014, vede přípravky v Dobřichovicích a Řevnicích.